Ekonomija
Trending

Rata poreza na imovinu dospeva 15.novembra

Rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za fizička, pravna lica i preduzetnike ističe 15. novembra. Rok je propisan zakonom o porezima na imovinu, tako da važi za sve poreske obveznike poreza na imovinu na teritoriji Republike Srbije.

Porez na imovinu se izmiruje kvartalno, u 4 rate godišnje. Redovnim izmirenjem obaveza, poreski obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u izmirenju poreskih obaveza.

O stanju svojih zaduženja poreski obveznici Grada Vranja mogu lično da se informišu u Gradskoj upravi, u prostorijama Odseka lokalne poreske administracije, na telefone 402 397 i 402 392, kao i  na portalu e – uprave preko web aplikacije euprava.gov.rs – jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije za registrovane poreske obveznike.

Poreski obveznici, koji putem reprograma izmiruju zaostala poreska dugovanja, takođe treba da do 15. novembra uplate označene rate, jer će se nakon isteka zakonskog roka za uplatu akontacija, obračunavati zakonom propisana kamata.

izvor/vranje.org.rs

Back to top button