Kultura
Trending

Raspisan Konkurs za dodelu nagrade ,,Sveti Sava'' za 2023. godinu

Na osnovu Odluke o dodeljivanju nagrade „Sveti Sava“, Organizacioni odbor manifestacije „Svetosavska nedelja 2024.“ doneo je Odluku o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrade „Sveti Sava“ za 2023. godinu.

Dobitnici nagrade „Sveti Sava“ mogu biti obrazovno-vaspitne ustanove, pojedinci koji se bave obrazovno-vaspitnim radom u školi i Predškolskoj ustanovi, učenici osnovnih i srednjih škola i studenti. Pravo predlaganja kandidata za nagradu ,,Sveti Sava” imaju sva pravna i fizička lica i mogu predložiti samo po jednu ustanovu, pojedinca, učenika ili studenta.

Predlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa potrebnim dokazima (fotokopije dokumenata), sa potpunim obrazloženjem, tako da Komisija ima dovoljno elemenata za ocenu predloženih  kandidata. Sva dokumenta moraju biti vezana isključivo za godinu za koju se dodeljuje nagrada.

Predlozi se dostavljaju Komisiji za utvrđivanje predloga za dodelu nagrade ,,Sveti Sava” najkasnije do 15. januara 2024. godine Odseku za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport i informisanje grada Vranja.

Back to top button