Društvo
Trending

Prvi penzioneri besplatno u banje već od marta

Penzioneri iz Srbije ove godine će prvi put poći na besplatnu rehabilitaciju u neku od domaćih banja ranije nego do sada.

Prethodnih godina to je bilo krajem maja ili početkom juna, dok će ove godine prvi penzioneri već u martu krenuti na oporavak. Osim toga, ove godine će i veći broj korisnika moći da bude upućen na besplatnu rehabilitaciju. Prema procenama, više od 21.000 penzionera, što je znatno više u odnosu na 15.000, koliko ih je lane bilo upućeno.

S obzirom na to da ove godine imaju mogućnost da u banje upute veći broj korisnika, bilo je neophodno i da se oglas raspiše što ranije, kako bi na raspolaganju bio i veći kapacitet u našim banjama, i kako bi svi korisnici do kraja godine mogli da iskoriste ovo svoje pravo.

– Očekujemo da će ove godine prvi korisnici na oporavak o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) biti upućeni već krajem marta –kaže dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora Fonda PIO.

Jedna od važnih izmena Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija koje su stupile na snagu 30. decembra 2023. godine odnosi se na pratioce korisnika, za čiji boravak u banjama fond takođe snosi troškove.

Naime, pravilnikom je sada definisano da fond snosi troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima, a do sada je fond finansirao troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad. Tako će sada troškovi biti pokriveni za pratioce svih korisnika kojima je pratilac neophodan, navodi dr Milošević.

On dodaje da pravo na troškove za pratioca, pored korisnika novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, svakako imaju i deca do 14 godina koja su korisnici porodične penzije, ukoliko ostvare pravo na besplatnu rehabilitaciju, pošto oni po zakonu i ne mogu da idu bez pratioca.

– Još jedna značajna novina odnosi se na pakete solidarne pomoći, koji će od ove godine prvi put biti unificirani, dakle svaki paket će sadržati iste osnovne životne namirnice i imati istu vrednost. S obzirom na navedenu novinu, kao i na veća sredstva koja će za ovu namenu biti izdvojena 2024. godine, ovom vrstom pomoći će biti obuhvaćen značajno veći broj korisnika nego do sada – ističe dr Milošević.

Iz penzijskog fonda podsećaju da sve ovo može da se uradi pre svega značajno većim sredstvima koja se ove godine izdvajaju za društveni standard u odnosu na prethodnu godinu, za čak 77 odsto, s obzirom na to da je pojačana naplata doprinosa u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Finansijskim planom penzijskog fonda za 2024. godinu na ime društvenog standarda korisnika penzija izdvojeno je oko 1,24 milijarde dinara. Od ukupnih sredstava, 85 odsto se izdvaja za finansiranje troškova rehabilitacije korisnika penzija, što ove godine iznosi 1,05 milijardi dinara. Preostalih 15 procenata, to jest 185,58 miliona dinara, izdvaja se za ostale vidove društvenog standarda penzionera, tj. za finansiranje kulturnih i sportsko-rekreativnih manifestacija čiji je cilj podsticanje integracije starijih osoba u društvo.

izvor/Politika

Back to top button