Društvo
Trending

Potpisani Ugovori o kupoprodaji seoske kuće sa okućnicom

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković potpisao je danas u ime Grada Ugovore o kupoprodaji seoske kuće sa okućnicom sa Stefanom Stankovićem za kupovinu kuće u selu Rataje i bračnim parom Markom Krstićem i Anitom Stanković Krstić za kupovinu kuće u selu Aleksandrovac.

Na osnovu Ugovora i rešenja ministra, Stefan Stanković je za kupovinu seoske kuće sa okućncom dobio iznos od 1.153.273 dinara, dok su Marko Krstić i Anita Stanković Krstić dobili 1.132.444 dinara.

Ovaj projekat sprovodi Ministarstvo za brigu o selu u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava koje vrše procenu tržišne vrednosti i proveravaju da li su regulisani imovinsko-pravni odnosi te nepokretnosti. Ugovori su zaključeni između Jedinice lokalne samouprave, prodavca i kupca nekretnine.

Na Javni poziv su mogli da se prijave bračni i vanbračni parovi, mladi poljoprivrednici i poljoprivrednice i samohrani roditelji do 45 godina starosti koji su želeli da započnu svoj život na selu tako što će se osamostaliti iz roditeljskih domova ili iz gradova preći da žive na selo.

Back to top button