Društvo
Trending

JP Vodovod Surdulica prodaje vozila na licitaciji

Javno preduzeće Vodovod Surdulica raspisuje licitaciju za prodaju rashodovanih polovnih putničkih motornih vozila prikupljanjem ponuda.

Vozila se mogu razgledati 25. decembra 2023. godine, od 7 do 15 sati.

Zainteresovana lica mogu dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti, najkasnije do 14 sati 26. decembra, kada će se otvarati ponude, sa naznakom – prodaja rashodovanih polovnih putničkih motornih vozila prikupljanjem ponuda.

Napomena: Ponuda se dostavlja za sva tri vozila zajedno. Vozila se ne prodaju pojedinačno, jer čine jednu partiju.

Ugovor sa ponuđačem koji da najpovoljniju ponudu, zaključiće se odmah po otvaranju ponuda.

Na ponuđenu cenu se obračunava PDV po stopi od 20 odsto, zbog čega iznose u ponudi treba dostavljati bez PDV-a.

Poreze na prenos apsolutnih prava i druge zakonske obaveze u vezi sa porezom, snosi kupac.

Označena vozila se prodaju u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za bliže informacije, obratite se Dobrić Stanku, na kontakt broj: 064/8931651.

Back to top button