Društvo
Trending

Skupština grada: Imenovani direktori i vd direktori javnih ustanova i preduzeća

Četvrta sednica Skupštine grada, koju je vodila predsednica Zorica Jović, počela je potvrđivanjem mandata odbornicima Mirku Dimitrijeviću, penzioneru sa Izborne liste ,,Ivica Dačić-premijer Srbije“ i Predragu Jovanoviću advokatu sa Izborne liste ,,Za naš grad-Miroslav Miki Aleksić-Marinika Tepić“.

Nakon toga, usvojene su Odluka o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaseoka na teritoriji grada Vranja, Odluka o izmeni i dopuni odluke o manjim montažnim objektima privremenog karaktera  na teritoriji grada, kao i Odluka o izradi drugih izmena i dopuna Plana detaljne regulacije privredno-radne zone Bunuševac 2. Odbornici su usvojili i Planove detaljne regulacije saobraćajnice koja povezuje ulicu Maričku sa Regionalnim centrom za upravljanje otpadom ,,Meteris“ i solarne elektrane ,,Gornje  livade“ KO Soderce.

Gradski parlament dao je zeleno svetlo i na Izmene i dopune Programa poslovanja JP ,,Uprava Banje“, Godišnji plan rada PU ,,Naše dete“ za radnu 2023/2024. godinu, Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja za 2024. i 2025. godinu, kao i na Lokalni operativni plan odbrane od poplava na teritoriji Grada Vranja za vode II reda u 2024. godini. Prihvaćene su i Odluke o davanju prethodne saglasnosti sportskim udruženjima ,,Gradski klub malog fudbala Vranje“, .,,Ženski rukometni klub“ ,,Odbojkaški klub Panda“ i ,,Rukometni klub Vranje 1957“ za promenu pravnog oblika i prenošenju osnivačkih prava na Grad Vranje.

Takođe, na sednici Skupštine usvojena su Rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja sa pojedinih katastarskih parcela radi ispravke granica susednih katastarskih parcela, kao i Rešenje o davanju prethodnog mišljenja za promenu granica katastarskih opština. Usvojeno je i Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora JU ,,Turistička organizacija grada Vranja“, kao i Rešenje o imenovanju Stefana Filipovića dipl. inž. menadžmenta za direktora ove javne ustanove.

Takođe, prihvaćeno je Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora JU ,,Škola animiranog filma“, kao i Rešenje o imenovanju Jasmine Stojanović, master likovne umetnice za direktorku pomenute ustanove. Usvojeno je i Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora JP ,,Uprava Banje“, kao i Rešenje o imenovanju Nebojše Tomića, dip.pravnika za v.d. ovog javnog preduzeća.

U nastavku sednice Skupštine grada usvojeno je i Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove-Apoteka Vranja, kao i Rešenje o imenovanju Ivane Kostić dipl. farmaceuta za direktorku  ove ustanove. Lokalni parlament usvojio je i Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora JU ,,Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite“, kao i Rešenje o imenovanju Dragana Janjića dip.ekonomistu za direktora ove ustanove.

Prihvaćeno je i Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora JU ,,Narodni univerzitet” i doneto Rešenje o imenovanju Katarine Milanović dip. ekonomiste za vršioca dužnosti pomenute ustanove. Usvojeno je i Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora JKP ,,Parking servis“ , kao i Rešenje o imenovanju Gorana Trajkovića, dipl.ekonomiste za v.d. direktora pomenutog javnog preduzeća.

Takođe, na današnjoj sednici Skupštine grada usvojena su Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnih odbora javnih ustanova Narodni univerzitet i Pozorište ,,Bora Stanković“, Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Saveta za mlade, kao i Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za mlade. Takođe, prihvaćena su i Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Vranja.

Back to top button