Društvo
Trending

U Vranju obeležen 10. Decembar Međunarodni dan ljudskih prava

U Vranju je obeležen 10.decembar – Međunarodni dan ljudskih prava. Tradicionalno, tim aktivistkinja Odbora za ljudska prava Vranje  obeležio je ovaj dan u javnom prostoru, kod pošte, u centru grada.

Sa građankama i građanima Vranja smo pričali o ljudskim pravima, upoznali ih i sa određenim članovima Istanbulske konvencije, gde smo poseban akcenat stavili na član 3b, koji se tiče nasilja u porodici. Zatim smo zajedno sa njima na papirićima pisali koja ljudska prava su  lično njima ugrožena, kao i za koja ljudska prava se borimo. Ispisane poruke sa ljudskim pravima , zajedno smo postavljali na drvo ljudskih prava, navode iz odbora.

U najnovijem izveštaju EU o demokratiji i ljudskim pravima u Srbiji, navodi se da je zakonodavni i institucionalni okvir za poštovanje osnovnih ljudskih prava mahom uspostavljen. Ovaj okvir treba dosledno i efikasno sprovoditi. Srbija je započela primenu novih strategija za borbu protiv diskriminacije i inkluzije Roma, kao i akcione planove za rodnu ravnopravnost.

Međutim, u pogledu slobode izražavanja ostvaren je ograničen napredak u izveštajnom periodu. U izveštaju se navodi da nije bilo napretka u vezi sa slobodom izražavanja. U nekoliko slučajeva napada i pretnji medijima profesionalci, policija i tužilaštvo su brzo reagovali, ali ostaje zabrinutost zbog pretnji i nasilja nad novinarima. “Sveukupnu atmosferu što se tiče slobode izražavanja tek treba dodatno ojačati u praksi”, navode u EU izveštaju.

Navodi se u izveštaju da Srbija treba ojačati institucije za ljudska prava izdvajanjem neophodnih finansijskih i ljudskih resurska i uspostavljanjem procedura za obezbeđivanje usklađenosti sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, kao i njegove privremene mere.

EU u izveštaju ističe da akcioni planovi i povezano finansiranje u vezi sa nasiljem nad ženama i deinstitucionalizacijom značajno kasne.

Nasilje nad ženama je najčešći oblik kršenja ženskih ljudskih prava. Nasilje, najpre porodično partnersko, i dalje je veliki problem našeg društva. Po novinarskim izveštajima ove godine ima 28 ubijenih žena i devojaka u porodično partnerskom nasilju. Zabrinute ovim podatkom, poručujemo svim ženama i devojkama da prijave nasilje jer NISTE SAME!

Za prijavu nasilja, kao i za informisanje dostupan je SOS Telefon Vranje – besplatan poziv na broj 0800/ 001 017

Back to top button