Hronika
Trending

Rezultati rada policijske uprave u Vranju u oktobru 2023.godine

Ocena stanja bezbednosti
Stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Vranju je stabilno.

Smanjen je broj krivičnih dela, broj prekršaja iz oblasti Zakona o javnom redu i miru je isti kao i u oktobru 2022. godine. Smanjen je broj saobraćajnih nezgoda i povređenih osoba.
Promet putnika i vozila na graničnim prelazima prema R. Severnoj Makedoniji i R. Bugarskoj, kao i preko zajedničkih tačaka prelaza i kontrolno bezbednosnih punktova prema Autonomnoj pokrajni Kosovo i Metohija odvijao se redovno.
Međunacionalni odnosi su dobri, nije bilo nijednog sukoba na međunacionalnoj osnovi.

Policijska uprava, zajedno sa Odeljenjem za vanredne situacije Vranje, nastavila je sa realizacijom projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ za učenike osnovnih škola, sa ciljem edukacije učenika na teme „Prevencija vršnjačkog nasilja u stvarnom i digitalnom okruženju“, „Bezbednost dece u saobraćaju“ i „Bezbednost dece u vanrednim situacijama“. Takođe Policijska uprava u Vranju je nastavila i reviziju svih izdatih dozvola za držanje oružja.
Stanje u Kopnenoj zoni bezbednosti je povoljno, nije bilo napada niti bilo kakvih oružanih provokacija prema snagama bezbednosti koje se nalaze na ovom području. Nije izvršen nijedan oružani napad u kojima su učestvovali migranti, niti je bilo remećenja javnog reda i mira u većem obimu u kojima su učesnici migranti.
Policijska uprava u Vranju, bez primedbi građana izdavala je lična dokumenta.

STANjE KRIMINALA

Registrovana su 111(138) krivična dela, što je manje 27 ili 19,56%, od toga 95 (130) iz oblasti opšteg kriminala, 13 (7) iz oblasti privrednog kriminala, 3 (1) iz oblasti ekološkog kriminala, dok iz oblasti visokotehnološkog i političkog kriminala nije registrovano nijedno krivično delo, kao i u istom mesecu prethodne godine.
Osumnjičeno je 103(100) izvršioca krivičnih dela, rešenje o zadržavanju je doneto za 10 (6) lica, a policijsko hapšenje je preduzeto prema 5 (8) lica.

OPŠTI KRIMINAL

Broj krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminala u oktobru ove godine manji je u odnosu na broj kd u istom mesecu prethodne godine za 35 dela ili 26,92%. U oktobru ove godine registrovano je 95 krivičnih dela, dok je u istom mesecu predhodne godine registrovano 130.

Za izvršenje ovih krivičnih dela osumnjičeno je 86 (92) osoba, od kojih je za 10 (6) doneto rešenje o zadržavanju do 48 sati, a policijsko hapšenje je primenjeno prema 4 (8) lica.
U strukturi krivičnih dela opšteg kriminala preovlađuju kd protiv imovine 31 (49), zatim protiv zdravlja ljudi 21(19), protiv bezbednosti saobraćaja 8 (12), protiv javnog reda i mira 2 (7),protiv slobode i prava čoveka i građana 7 (2), protiv braka i porodice 6 (23), protiv života i tela 6 (6), protiv opšte sigurnosti 2 (2) i protiv državnih organa 3 (1).
Od težih krivičnih dela registrovana su: ubistvo u pokušaju 1 (0), nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi 1 (3), teška krađa 7 (7), krađa17(13) i nasilje u porodici 6 (23).

Trend smanjenja broja krivičnih dela nasilja u porodici, nastavljen je i u oktobru mesecu, a posebno na području grada Vranja, gde je broj smanjen sa 14 na 3. Nije registrovano nijedno krivičo delo teško ubistvo, silovanje, razbojništvo i razbojnička krađa.

PRIVREDNI KRIMINAL

Meseca oktobra ove godine, na teritoriji Policijske uprave u Vranju registrovano je 13 (7) krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala, što je više za 6 ili 85,71 %.

Struktura krivičnih dela privrednog kriminala: 6 (1) kd iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,2 (5) kd zloupotreba službenog položaja,1 (0) kd falsifikovanje službene isprave, 1 (0) kd građenje bez građevinske dozvole, 1 (0) neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, primanje mita 1 (0) i 1 (0) nedozvoljena trgovina.

STANjE JAVNOG REDA I MIRA

Nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i na međunacionalnoj osnovi.

Tokom meseca oktobra registrovano je 25 prekršaja, isto kao i u izveštajnom mesecu prethodne godine.

Struktura prekršaja je: vređanje, vršenje nasilja pretnja ili tuča 19 (21), nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje 4 (3), svađa, vika i buka na javnom mestu 1 (1) i vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti 1 (0).
Evidentirano je 36 (33) izvršioca prekršaja.
Bilo je 14 (8) povratnika i 2 (2) izvršioca koji su prilikom izvršenja prekršaja bili pod uticajem alkohola.
Prilikom uspostavljanja javnog reda i mira privedena su 3 (3) i zadržana 2 (2) lica.
Najčešće vreme izvršenja prekršaja je u intervalu od 12,00 do 18,00, časova, a najčešće mesto izvršenja je na ulici.
Tokom meseca oktobra na području Policijske uprave u Vranju održano je 118 (133) javnih skupova.

STANjE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Stanje bezbednosti saobraćaja na području Policijske uprave u Vranju, tokom oktobra 2023. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, povoljnije je jer je smanjen broj saobraćajnih nezgoda i povređenih lica.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda je 46 (57), što je manje za 11 saobraćajnih nezgoda ili 19,30 %. Sa nastradalim licima registrovano je 16 (27) nezgoda, manje za 11 ili 40,74% u odnosu na isti mesec prethodne godine. U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih osoba, kao i u izveštajnom mesecu prethodne godine. Povređeno je 20 (33) lica.
Otkriveno je 3614 (3691) saobraćajnih prekršaja.
Najčešći prekršaji su nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nedozvoljena brzina, nepropisno zaustavljanje i parkiranje, neuključena svetla danju dr.

Najčešći faktori nastanka saobraćajnih nezgoda su: pogrešno izvođenje radnji u saobraćaju od strane vozača, preduzimanje nepromišljenih radnji od strane vozača, propust vozača koji se odnosi na nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije, neprilagođena brzina uslovima saobraćaja i stanju puta, propusti vozača zbog neiskustava, neprimerenog i nepropisnog ponašanja, pogrešno izvođenje okretanja ili drugog manevra vozilom i dr.

IREGULARNE MIGRACIJE

Priliv migranata iz pravca Republike Severne Makedonije u odnosu na oktobar prošle godine je smanjen, a iz pravca R. Bugarske je povećan.

Nije bilo oružanih napada u kojima su učestvovali migranti, niti je bilo remećenja javnog reda i mira u većem obimu u kojima su učesnici bili migranti.

Od strane migranata izvršeno je jedno krivično delo dok u oktobru 2022. godine nije bilo dela. Na štetu migranata, u oktobru ove i prošle godine, nije izvršeno nijedno krivično delo.

UPRAVNI POSLOVI

Policijska uprava u Vranju primila je 2.064 (1.721) zahteva za izdavanje ličnih karata, 1.242 (1.347) zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša,1.441 (1.550) zahteva za izdavanje vozačkih dozvola i izdala je 1.663 (1.340) saobraćajnih dozvola.

Back to top button