Projekti

Oživljavanje seoskih zajednica: Projekat za snažniji pristup socijalnim, zdravstvenim i obrazovnim uslugama

Centar za informisanje TV Info Puls iz Vranja započeo je realizaciju projekta pod nazivom “Unapređenje pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim uslugama seoskih žena i dece u Jablaničkom okrugu u svhru smanjenja migracija.

” Kako navode organizatori,u planu su terenska istraživanja sa fokus grupama u šest opština Jablaničkog okruga, zatim analize istraživanja sa preporukama, radionice sa ženama, decom i mladima, ulične akcije, a na kraju će izraditi i serijal na pomenutu temu.

Ovaj projekat predstavlja ključni faktor u stvaranju održive promene unutar ovih zajednica. Centralni fokus usmeren je ka socijalnom razvoju seoskih zajednica. Pružanje pristupa socijalnim uslugama direktno će doprineti poboljšanju kvaliteta života žena i dece, stvarajući pozitivan lanac događaja koji će obuhvatiti celu zajednicu.

Кroz unapređen pristup zdravstvenim uslugama, projekt će se direktno pozabaviti pitanjima zdravlja, pružajući edukaciju o prevenciji i pravovremenom lečenju. Osim toga, obrazovna podrška koja će postati dostupna deci iz seoskih područja značajno će unaprediti njihove buduće šanse i doprineti jačanju lokalne ekonomije.

Projekat, takođe, ističe važnost informisanja i osnaživanja. Кroz radionice, fokus grupe i ulične akcije, stvaraju se prilike za aktivno učešće ciljnih grupa u zajednici, dok mediji, predstavljaju  ključnu ulogu u širenju informacija i podizanju svesti o važnim temama.

U skladu s tim, projekat nije samo niz mera, već celina koja ima potencijal da transformiše  živote seoskih zajednica, čuvajući istovremeno lokalni identitet i doprinoseći smanjenju migracija ka urbanim centrima.

Cilj smanjenja migracija postiže se stvaranjem uslova za kvalitetan život u ruralnim područjima, što će mladima, ženama i deci pružiti razloge da ostanu u svojim zajednicama.

Inače,prema rečima organizatora,projekat je realizovan uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Back to top button