Društvo
Trending

Objavljen novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u 2024. godini

Ministarstvo za brigu o selu je i ove godine raspisalo Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i za tu namenu Vlada Republike Srbije odredila je ukupno 500.000.000,00 dinara. 

Cilj programa je smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima,  motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja. Podnosioci prijava konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave potvrćuje tačnost podataka i ispunjenost uslova. 

Gradska uprava Vranje poziva zainteresovane građane da iskoriste ovaj vid pomoći države, koja je ove godine zbog velikog interesovanja građana, takođe, odvojila značajna sredstva za ovu meru.  Zainteresovani potencijalni korisnici ovog programa treba da konkurišu zajedno sa lokalnom samoupravom i to u što kraćem roku, jer će se bespovratna sredstva odobravati po redosledu podnetih prijava.

Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom, po uredbi, ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara, a njenu tržišnu vrednost utvrđuje jedinica lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim poreskim organom i nadležnim organom za geodetske poslove. Subjekti koji mogu da konkurišu su pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri koji ispunjavaju i druge uslove predviđene javnim konkursom. Moraju biti punoletni državljani Republike Srbije, da nemaju više od 45 godina, da nisu vlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije, da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti. Ove i sve druge informacije mogu preuzeti na linku https://mbs.gov.rs/konkursi.php

Seoska kuća sa okućnicom treba da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, da poseduje struju, vodu, kanalizaciju, kao i infrastrukturu predviđenu konkursom. Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2024. godine, ali kako je već pomenuto, sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava, do utroška budžetskih sredstava. 

Zainteresovani građani sa područja grada Vranja obaveštenja i detaljne informacije za učešće na konkursu mogu dobiti u kancelariji 37, Gradske uprava grada Vranja, u ul. Kralja Milana br.1

Back to top button