Društvo
Trending

Fond PIO: Nove odredbe kod porodičnih penzija i u slučaju smrti penzionera primenjuju se od 1. januara

Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), koji je stupio na snagu 15. septembra prošle godine a primenjuje se od 1. januara ove godine, u slučaju smrti penzionera iznosi penzije i novčane naknade pripadaju do poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik umro, saopštio je Fond PIO.

Iz Fonda su naveli da će za korisnike prava koji su preminuli počev od 1. januara ove godine, od banaka i poverilaca tražiti povraćaj iznosa penzija i novčanih naknada koji korisniku ne pripadaju nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je preminuo.

Pojašnjavaju da je, u skladu sa navedenim izmenama, banka obavezna da iznose penzija, odnosno novčane naknade koji su isplaćeni nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je penzioner preminuo, vrati Fondu na njegov zahtev i ne može iz tih iznosa namirivati svoja potraživanja koja eventualno ima prema korisniku prava.

Back to top button