Društvo
Trending

Doneta odluka o nagrađenim uspešnim studentima na teritoriji Grada Vranja

Privremeni organ Grada Vranja na sednici održanoj dana 11.12.2023. godine, doneo je Odluku o dodeli nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja.

Nagrada najboljim studentima dodeljuje se na osnovu Konačne rang liste i to u pojedinačnom iznosu od po 20.000 dinara sa studente sa prosekom od 9.25 do 9.50, dok su za studente sa prosekom preko 9.51 opredeljena sredstva u pojedinačnom iznosu od po 30.000 dinara.

Na Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja, blagovremeno je podneto ukupno 76 prijava, od kojih je utvrđeno da 71 prijava ispunjava sve propisane uslove.

Konačna rang lista

Back to top button