Skupština grada: Usvojena odluka o promeni statuta grada,imenovani novi direktori javnih ustanova i preduzeća

Pin It

Na 34. sednici gradskog parlamenta kojom je predsedavao dr Dejan Tričković, predsednik Skupštine, između ostalog usvojena je Odluka o promeni Statuta grada Vranja.

Takođe, odbornici su usvojili Odluku o zaduživanju grada Vranja radi finansiranja kapitalnih investicionih rashoda, koju je obrazložio član Gradskog veća Bojan Kostić.

,,Pomenuta sredstva neohodna su za završetak vrtića u naselju Raška, rekonstrukciju vrtića ,,Pčelica”, gde Grad Vranje učestvuje sufinansiranjem sa 15 miliona dinara, izgradnju vodovodne mreže ka selu Neradovac, sportskih terena u naselju Raška i selu Vrtogoš i saobraćajnica na teritoriji grada Vranja, odnosno završetak rekonstrucije Kosovske ulice i finansiranje dela Komunalnog programa u 2023. godini.

Ukupna sredstva predviđena ovom odlukom iznose 190.363.253 dinara“, rekao je Kostić.

Zeleno svetlo dato je i na Odluku o angažovanju revizora za završni račun budžeta grada Vranja za 2022. godinu, Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izradi druge izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Vranja, kao i na Odluku o postavljanju biste Stani Avramović-Karamingi u Gradskom parku.

Na današnjoj sednici Skupštine grada razmatrani su i predlozi za izmenu i dopunu  Statuta JP ,,Urbanizam i izgradnja grada Vranja“ i JU Pozorište ,,Bora Stanković“, a  data je i saglasnost na predložene izmene. Takođe, usvojeni su i Posebni programi namirenja poverilaca u likvidacionim postupcima javnih preduzeća  u likvidaciji ,,Direkcija za razvoj i izgradnja grada Vranja“ i ,,Skijalište Besna Kobila“ Vranje.

Odbornici su usvojili i Konačan nacrt Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za dugoročnu isporuku toplotne energije sistemu daljinskog grejanja Javnog preduzeća za grejanje i održavanje stambenih zgrada i poslovnih prostorija ,,Novi dom“ Vranje iz novoinstaliranih kotlova na drvnu biomasu i kotlova na gas, koji je obrazložio gradonačelnik dr Slobodan Milenković.

On je najpre podsetio odbornike na kompletno sprovedenu proceduru, a nakon toga govorio je o benefitima.

,,Realizacijom ovog projekta  biće ostvarena finansijska ušteda od najmanje 23% u odnosu na trenutno stanje, korišećem mazuta. Takođe, novoinstalirani sistem će obezbediti 24 časovnu isporuku toplotne energije tokom cele grejne sezone, a najmanje 50% toplotne energije biće  proizvedeno iz obnovljivih izvora energije. Na taj način,zbog zamene neekološkog mazuta obnovljivim izvorom energije, drvnom biomasom i prirodnim gasom, Vranje i okolina dobiće ekološki čistiju životnu sredinu.  Takođe, biće obezbeđeno sigurnije snabdevanje objekata toplotnom energijom, a nakon isteka ugovorenog perioda kotlarnice prelaze u vlasništvo Grada“, istakao je gradonačelnik.

Odbornici su usvojili i Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta radi realizacije projekta javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za dugoročnu isporuku toplotne energije sistemu daljinskog grejanja JP ,,Novi dom“ uz izgradnju novih kotlarnica iz obnovljivih izvora energije-drvne biomase i prirodnog gasa za izgradnju kotlarnica „1“ i ,,2“.

U nastavku seednice Skupštine grada razmatrani su i usvojeni i Izveštaj o radu za prethodnu godinu  i Predlog plana rada za 2023. godinu Gradskog štaba za vanredne situacije.

Takođe, usvojena su i Rešenja o prestanku mandata vršiocima dužnosti pojednih javnih preduzeća i ustanova i doneta Rešenja o imenovanju novih.

U skladu sa tim, doneto je rešenje o prestanku mandata Goranu Đorđeviću,  dosadašnjem vršiocu dužnosti JP ,,Vodovod“  i usvojeno rešenje o imenovanju Marjana Stankovića, dip. inž. građevine na ovo mesto. Umesto dosadašnjeg vršioca dužnosti JP ,,Uprave Banje“ Slobodana Nikolića, imenovan je Miloš Džikić dipl. menadžer.

U JU ,,Centar za socijalni rad“ prestao je mandat Dragani Arsić, a za novog vršioca dužnosti ove javne ustanove imenovana je Jadranka Stojanović, dip. pravnik.

Takođe, doneto je i Rešenje o prestanku mandata vršiocu dužnosti JU Istorijski arhiv ,,31. januar“ Borivoju Manasijeviću, kao i rešenje o imenovanju Saše Stamenkovića dipl. geologa za v.d ove javne ustanove.

Pin It

PRATITE NAS