Ministarstvo odbrane saopštilo je da su javni konkursi za prijem lica iz građanstva u radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu podoficira i civilnih lica objavljeni na veb-sajtovima resornog ministarstva i Vojske Srbije, kao i u magazinu „Odbrana”.