Gradi se petlja u Vranjskoj Banji

Pin It

Putevi Srbije podneli su resornom ministarstvu zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta petlje Vranjska Banja.

Prema idejnom projektu koji je izradio beogradski Institut za puteve, u planu je gradnja denivelisane raskrsnice Vranjska Banja, tipa „truba“ sa punim programom veza, na autoputu A1 (E-75) Beograd – Niš – granica sa Severnom Makedonijom, deonica Vladičin Han – Donji Neradovac.

U obrazloženju se navodi da je planirana petlja Vranjska Banja u funkciji veze Vranjske Banje, sada od nacionalnog, a u perspektivi i međunarodnog turističkog značaja, kao i veze postojećeg državnog puta IIB reda br. 442 i Krive Feje, sa izgrađenom deonicom autoputa. Posredno, petlja će povezati i vodoakumulaciju Prvonek i skijalište Besna Kobila.

Napominje se da se aktuelna veza Vranjske Banje sa Vranjem i autoputem ostvaruje prelazom magistralne pruge u nivou i prelazom preko Južne Morave starim čeličnim mostom čiji profil dozvoljava samo naizmenično korišćenje po smerovima jer sadrži jednu voznu traku, prenosi eKapija.

Trasa autoputa A-1 na lokaciji buduće petlje sa nalazi u opruženoj „S“ krivini sa međupravcem od oko 300m. Računska brzina deonice autoputa je 120km/h. Profil sadrži po dve vozne i po jednu zaustavnu traku, ukupne širine jednog kolovoza 10,70m sa razdelnim pojasom od 4m. S obzirom na to da je autoput sa komercijalnom eksploatacijom u zatvorenom sistemu naplate putarine, i na ovoj petlji je predviđen prostor za smeštaj objekata naplate putarine.

Rampe petlje su razvijane u skromnim prostornim uslovima, smeštenim u meandru reke Južne Morave sa raspoloživim prostorom od oko 270m između izgrađene deonice autoputa i rečnog korita.

Veza petlje sa postojećom putnom mrežom ostvariće se preko kružne raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Oslobodioca, a dužina veze je približno 1,4 km.

U projektu se navodi da su značajne prepreke na ovom delu trase reka Južna Morava, trokolosečna magistralna pruga Beograd – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – državna granica – (Tabanovce) i neposredno uz prugu i put IIB-442.

Dodaje se i da je lokacija petlje uslovila izmeštanje paralelnog nekomercijalnog puta IIA-258 koji je vođen neposredno uz trasu autoputa A-1. Dužina izmeštanja ovog puta je približno 0,9 km.

Nadalje, stoji u dokumentu, u skladu sa prirodom prepreka, trasom dominiraju tri mosta – u rampi petlje iznad autoputa, preko korita Južne Morave i preko pruge i puta IIB-442.

Mostovi preko Južne Morave i preko pruge, ukupne dužine 300 metara, projektovani su kao kontinualne i prethodnonapregnute konstrukcije sa montažnim nosačima i armirano betonskom pločom.

Plan gradnje petlje Vranjska banja auktuelan je već više od decenije, ali realizacija nikako da krene, uglavnom zbog težine projekta i finansijskog aspekta posla.

Pin It

PRATITE NAS