Image
Image

ČIK Kumanovo jedini vlasnik prostorija kafića No comment

Pin It

Punomoćnik ČIK AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo – u stečaju, po punomoćju Stečajnog upravnika, Pepi Panev, oglasio se saopštenjem za javnost povodom slučaja OK Radio.

Stvarni, izvorni i jedini vlasnik poslovnog prostora - lokala u Vranju, u ul. KRALJA STEFANA PRVOVENČANOG br. 85 je: „Društvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi ČIK AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo - vo stečaj (na makedonskom jeziku) - (u daljem tekstu: ČIP AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo - u stečaju), EMBS: 4029836,  EDB:  4017960127697,  registrovano  u  CENTRALNOM REGISTRU REPUBLIKE SEVERNA MAKEDONIJA  -  Trgovinski  registar  i  registar drugih pravnih lica.

Vlasništvo nad ovim poslovnim prostorom ČIK AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo - u stečaju stekao je u vreme postojanja bivše SFRJ, tačnije davne 1984. godine, udruživanjem sredstava tadašnjih samoupravnih interesnih zajednica za stanovanje (SIZ-ova) u Vranju i Kumanovu, a na osnovu zaključenih samoupravnih sporazuma izmenu SIZ-a Vranje i SIZ-a Kumanovo, kao i izmelju SIZ-a Kumanovo i „ČIK“ Čevlarsko industriski kombinat - Kumanovo OOZT (OOUR-osnovna organizacija udruženog rada) „Promet“ (čitaj: ČIK AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo).

Samoupravni sporazum o udruživanju sredstava za obezbeljenje poslovnih prostorija zaključen je dana 15.08.1984. godine između SIZ Kumanovo i SIZ Vranje, kojim se SIZ Vranje obavezala da za potrebe SIZ Kumanovo obezbedi poslovni prostor u ul. Maršala Tita 66 u lameli 2 (sada ul. KPALJA STEFANA PRVOVENČANOG 85), u površini od 135,25 m2 po ceni 1 m2 od tadašnjih 65.000,00 dinara.

Po ovom Sprazumu SIZ Kumanovo se obavezuje da na žiro račun SIZ Vranje uplati iznos od 8.791.250,00 dinara, a SIZ Vranje se obavezuju da odmah po prijemu sredstava zapisnički preda poslovnu prostoriju iz ovog Sporazuma. SIZ Kumanovo je u celosti isplatio SIZ-u Vranje ugovoreni iznos od 8.791.250,00 dinara i zapisnički primio poslovni prostor od SIZ-a Vranje 24.08.1984. godine, a lokal se prima u ispravnom stanju po projektu.

Iste godine, dana 12.09.1984. godine, zaključen je Samoupravni sporazum o udruživanju sredstava za obezbeđenje poslovne prostorije, između SIZ Kumanovo i „ČIK“ Čevlarsko industriski kombinat - Kumanovo OOZT (OOUR-osnovna organizacija udruženog rada) „Promet“, kojim se SIZ Kumanovo obavezuje da preko SIZ Vranje obezbedi za „ČIK“ Čevlarsko industriski kombinat - Kumanovo OOZT „Promet“ poslovni prostor u ul. Maršala Tita 66 u lameli 2 Vranje, u površini od 135,25 m po ceni 1 m2 od tadašnjih 65.000,00 dinara, a da će se tačna površina utvrditi Zapisnikom o primopredaji poslovne prostorije, s tim što je cena fiksna.

Po ovom Sprazumu „ČIK“ Čevlarsko industriski kombinat - Kumanovo OOZT „Promet“ se obavezuje da na žiro račun SIZ Kumanovo uplati iznos od 8.791.250,00 dinara, a SIZ Vranje i Kumanovo se obavezuju da odmah po prijemu sredstava zapisnički predaju poslovnu prostoriju iz ovog Sporazuma.

„ČIK“ Čevlarsko industriski kombinat - Kumanovo OOZT „Promet“ je u celosti isplatio SIZ-u Kumanovo ugovoreni iznos od 8.791.250,00 dinara i stupio u posed lokala u kojem je vršio prodaju obuće.

Nad ČIK AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo otvoren je stečajni postupak dana 14.11.2003. godine, koji još uvek traje.

Ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti zaljučenim dana 10.09.2004. godine između Preduzeća „EUROFLEKS“ d.o.o. Beograd, Novi Beograd, kao prodavca i Radio difuznog preduzeća „OK RADIO“ d.o.o. Vranje, kao kupca, overenim pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu, prodat je lokal u Vranju, ul. Stefana Prvovenčanog 85, u površini od 135,25 m2. 

Kako je vlasništvo nad ovim lokalom od strane „EUROFLEKS“ d.o.o. Beograd bilo protivzakonito do upisa u Katastar nikada nije došlo, odnosno ako je takvog upisa i bilo isti je brisan.

Takođe, isti je slučaj i sa kupcem „OK RADIO“ d.o.o. Vranje, do upisa u Katastar nikada nije došlo, odnosno ako je takvog upisa i bilo isti je brisan. OK RADIO DOO VRANJE osnovan je 14.05.2004. godine, nekoliko meseci pre sporne kupovine lokala.

U Službi za katastar nepokretnosti u Vranju u Listu nepokretnosti br. 1 4976, katastarska parcela br. 6632/1, KO VRANJE 1, u podacima o posebnom delu objekta - B2 list stoji: Broj objekta: 2, Naziv ulice: KRALJA STEFANA PRVOVENČANOG , Broj ulaza: 85, Evid. broj: 33, Način korišćenja: POSLOVNI PROSTOR ZA KOJI NIJE UTVRĐENA DELATNOST, Broj posebnog dela: 2, Građevinska i Korisna pov. m2: POVRŠINA NIJE EVIDENTIRANA m2 = 0, Način utvrđivanja kor.pov.: NIJE UTVRĐENO, VLASNIK-DRŽALAC NIJE UTVRĐEN.

Postoje i upisani tereti:

1)    Zabeležba pokretanja spora za brisanje izvršenog upisa od 17.11.2011. godine i
2)    Zabeležba spora, odnosno drugog postupka koji se vodi pred sudom ili vršiocem javnih ovlašćenja (za ishod može imati upis prava) od 30.10.2019. godine.

Na osnovu svih napred navedenih činjenica, može se zaključiti da jedino ko polaže pravo vlasništva na poslovnom prostoru u Vranju jeste ČIK AD, Uvoz- Izvoz Kumanovo - u stečaju.

U sadašnjim okolnostima, zbog postojanja ranijih neosnovanih upisa vlasništva trećih lica ovog lokala i brisanja istih u Službi za katastar nepokretnosti u Vranju, te upisanih tereta i sporova kod Službe za katastar nepokretnosti u Vranju, ČIK AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo - u stečaju iako je obezbedio svu potrebnu dokumentaciju za dokaz o vlasništvu lokala, za sada ne može da sprovede promenu u Katastru i upiše se, praktično obnovi upis, kao vlasnik lokala, zbog čega je angažovao advokate iz Srbije i S.Makedonije. Postupak je u toku.

Stečajni upravnik ČIK AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo - u stečaju je pokrenuo je više sudskih postupaka protiv fantom firme „EUROFLEKS“ d.o.o. Beograd i njegovih vlasnika, a raniji direktor ČIK AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo je i pravosnažno osuđivan na kaznu zatvora zbog umešanosti oko protivzakonitih prodaja lokala u Srbiji i drugim republikama u bivšoj SFRJ.

Saopštenje za javnost prosleđujemo svim medijima koji su izveštavali o slučaju „OK Radio“, u nadi da će istina izaći na videlo.

Ne želimo da se mešamo u poslovne odluke ni jednog medija u Srbiji, niti da podržavamo pojedince, več želimo da se časno ime ČIK AD, Uvoz-Izvoz Kumanovo - u stečaju ne preskače i zaboravlja, navodi se u saopštenju.

Pin It

PRATITE NAS