Izgradnja vrtića u naselju Raška kapitalni projekat grada i povod za nova zaduživanja

Grad Vranje godinama najavljuje iste projekte kao kapitalne. Nekoliko kredita za izgradnju vrtića u naselju Raška.

Migracije: Opasnim putevima do sigurnosti - Dekada migracija od 2010 - 2019.godine

Razdoblje od 2010. do 2019. godine proglašeno je „dekadom migracija“od strane Visokog komesarijata UN za izbeglice.

Da li Vranjanci znaju kako se troše budžetske pare i zašto ne učestvuju u kreiranju budžeta?

Kraj godine znači i planiranje budžeta za narednu, a nakon usvajanja dokumenta građanima je on obično nerazumljiv i zato ne znaju kako će se i za šta trošiti njihov novac.

Statistika o broju nezaposlenih Romske nacionalnosti poražavajuća

Centar za aktivizam Vranje, je u okviru programa Nemačke razvojne sradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava društveni dijalog, uradio analizu koja detaljno objašnjava uzroke i posledice diskriminacije Roma na tržištu rada, kako u nacionalnoj službi za zapošljavanje, tako i na slobodnom tržištu.

Učesnici projekta Hajde da se tolerišemo krenuli put Vojvodine kako bi se susreli sa vršnjacima i upoznali rad nacionalnih saveta

Mladi iz Bujanovca, Preševa i  Vranja krenuli su put Vojvodine da se sretnu sa aktivistima civilnog društva u Novom Sadu i Subotici, kao i da se upoznaju sa radom nacionalnih saveta u Vojvodini.

PRATITE NAS