Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskomi srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržajasa sajta TVINFOPULS.TV bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisanoodobrenje TVINFOPULS. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava TVINFOPULS  i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora.Pojedine informacije sa sajta TVINFOPULS.TV moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je " informacija preuzeta sa sajta http://www.tvinfopuls.tv/" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.

© 2021 TV Info Puls.Sva prava zadržana. Dizajn CDSVranje