Apelacioni sud u Nišu potvrdio je presudu kojom se Književnoj zajednici “Borisav Stanković” nalaže hitno iseljenje. Književna zajednica je od 1999. koristila Pribojčićevu kuću, jedan od najstarijih spomenika kulture pod zaštitom države.

  Gradski pravobranilac Dragan Mihajlović navodi da je presuda konačna i da će građevina biti predata na upravljanje Narodnom muzeju “Bora Stanković”.Urednik Književne zajednice Miroslav - Cera Mihailović izjavio je da je presuda “eklatantan školski primer političkog i pravnog nasilja” u funkciji satiranja svakog nacionalnog predznaka, kao što je međunarodno poznata i priznata institucija i manifestacija “Borina nedelja”.