Na osnovu Odluke o dodeljivanju nagrade „Sveti Sava“, Organizacioni odbor manifestacije „Svetosavska nedelja 2020.“ doneo je Odluku o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrade „Sveti Sava“ za 2019. godinu.

Dobitnici nagrade „Sveti Sava“ mogu biti obrazovno-vaspitne ustanove, pojedinci koji se bave obrazovno-vaspitnim radom u školi i Predškolskoj ustanovi, učenici osnovnih i srednjih škola i studenti. Pravo predlaganja kandidata za nagradu “Sveti Sava” imaju sva pravna i fizička lica i mogu predložiti samo po jednu ustanovu, pojedinca, učenika ili studenta.

Predlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa potrebnim dokazima (fotokopije dokumenata), sa potpunim obrazloženjem, tako da Komisija ima dovoljno elemenata za ocenu predloženih kandidata. Sva dokumenta moraju biti vezana isključivo za godinu za koju se dodeljuje nagrada. Predlozi se dostavljaju Komisiji za utvrđivanje predloga za dodelu nagrade “Sveti Sava” najkasnije do 15. januara 2020.godine, Odseku za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport i informisanje grada Vranja.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

VREMENSKA PROGNOZA

PRATITE NAS

PRIJAVA

KURSNA LISTA

NEWSLETTER

Prijavite se za primanje vesti sa našeg sajta na Vaš e-mail

TV INFO PULS VRANJE

UL: Marička 20,17501 Vranje
EMAIL: tvinfopuls@gmail.com
TEL: 017/ 405-240