U sklopu priprema  za veliki jubilej koji će se obeležiti naredne godine,  950 godina postojanja i 700 godina velike obnove crkve u doba kralja Milutina, u manastiru Sveti Prohor Pčinjski,  izvršena je konzervacija zidnih fresaka iz 11.,16.i 19.veka.

Konzervacija  fresaka i obnova crkve  započeti su 2005.godine,a  obavili su ih stručnjaci republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Nakon obavljenih  konzervatorskih radova, preostaju radovi na restauraciji.
Prilikom obnove crkve došlo se i do novih otkrića, pre svega u kripti Svetog Prohora gde su otkrivena četiri sloja zidnog slikarstva, od kojih  su dva do sada bila nepoznata.
 Radovi su tekli u nekoliko faza, najpre arhitektura same crkve,  krovni pokrivač, zatim zidno slikarstvo. Saniran je deo po deo, počev od najstarijeg iz 11. veka u pobočnom delu crkve pa do oltarskog dela iz 19. veka.

J.S.