Lokalna poreska administracija Gradske uprave, obaveštava sve poreske obveznike da su dužni da do  15.02.2017. godine,  plate prvu  akontaciju, a 15.05, 15.08. i 15.11.2017. godine ostale tri akontacije (poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica i  naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine).

Akontacija se plaća na osnovu prošlogodišnjeg rešenja, odnosno ¼  celokupnog iznosa koji je bio po rešenju u 2016. godini.

Redovnim i blagovremenim izmirenjem poreza obveznici izbegavaju gužve prilikom plaćanja, kao i obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Poreski obveznici koji su u 2016. godini ispunili pravo na reprogram duga sa stanjem na dan 4.03.2016.godine i otpis kamate, pored navedenih tekućih obaveza trebalo bi da izmiruju  i  mesečnu ratu reprograma.

Dodatne informacije poreski obveznik može lično dobiti u  Gradskoj upravi, u Odseku lokalne poreske administracije, ili putem telefona : 017/402-357 i 402-397 ili putem putem web aplikacije – Moj porez na adresi  http://212.200.151.133/dispatch?s=login  i   nakon brze registracije poreski obveznici na teritoriji  Grada Vranja dobijaju  uvid u  kompletne podatke o zaduživanju, o rešenjima kojima su zaduženi, pregledu tih rešenja, kao i analitičkoj kartici po svim osnovama kojima se duže (u pdf formatu).

Ovim podacima mogu pristupiti u bilo kom trenutku, bilo gde, uz pristup internetu.