Građani bi tokom 2020. godine mogli konačno da dobiju i akcije "Elektroprivrede Srbije". Dugo se očekuje i najavljuje, a Vlada Srbije je u poslednjem pismu o namerama upućenom Međunarodnom monetarnom fondu, i obećala da će tokom ove godine promeniti pravni status ovog javnog preduzeća. Prelazak u akcionarsko društvo, između ostalog, znači i da će biti raspodeljeno 15 odsto akcija građanima koji imaju pravo na njih bez naknade.

Prvi korak na ovom putu biće raspisivanje tendera za procenu imovine. U međuvremenu sprovodi se akcioni plan reforme korporativnog upravljanja, uz podršku konsultanata iz Evropske banke za obnovu i razvoj.

- U 2020. godini promenićemo pravni status EPS-a u akcionarsko društvo, u skladu sa tekućim procesom restrukturiranja preduzeća i finansijskom konsolidacijom sa ciljem da se poboljša održivost kompanije i obezbedi njeno profesionalno upravljanje - stoji u pismu o namerama. - Usvojili smo brojne vladine odluke o uspostavljanju prava svojine na celokupnoj imovini i imovini EPS-a. Raspisaćemo tender za procenu imovine i imovine kompanije.

Berzanski stručnjak Nenad Gujaničić objašnjava da je korporativizacija velikih kompanija prilično važna, jer dovodi do efikasnije kontrole poslovanja i postizanja boljih rezultata.

- Ovo je naročito izraženo kod kompanija koje posluju pod državnom kontrolom, jer je u njihovom slučaju preterano izražen upliv političkih partija u rukovođenju, što dovodi do štete po samu kompaniju i u krajnjoj liniji po poreske obveznike - smatra Gujaničić, glavni broker "Momentum sekjuritisa". - Sam prelazak u formu akcionarskog društva ne mora ništa da promeni ako se to uradi forme radi. "Telekom Srbija" je odavno akcionarsko društvo, ali se nije kotiralo na berzi, niti manjinski akcionari koji drže skoro 30 odsto vlasništva mogu da ostvare bilo kakav uticaj. Cilj transformacije firme u akcionarsko društvo je indirektna kontrola poslovanja od strane akcionara u kojoj je nezaobilazni korak trgovanje tim akcijama na berzi.

Sagovornik Večernjih novosti ističe da bi potencijalno kotiranje kompanije i kontrola poslovanja doprineli mnogo boljim poslovnim rezultatima. Time bi EPS mogao da održi korak sa neophodnim ulaganjima i u perspektivi da znatno doprinese državnom budžetu kroz uplate dividendi.

PRIVATIZACIJA

KOTIRANjE kompanije na berzi određuje njenu tržišnu vrednost koja zavisi od ponude i tražnje za akcijama. Sam izlazak na berzu ne mora da znači da će se EPS privatizovati.

- Veliki broj svetskih kompanija je kotiran na berzi, a u njima država ima kontrolnu akciju ili dominantno učešće - objašnjava Gujaničić. - Takav je slučaj sa "Dojče telekomom" ili francuskim EDF. Korporativizacija ne mora da znači da bilo koji akcionar, pa i dominantan ili većinski, mora da proda akcije koje poseduje.

VAGAJU CENU

DA LI je cena kilovata u Srbiji realna i dovoljna, proveravaće se u prvoj polovini godine. Ovo preduzeće mora da ulaže u proširenje proizvodnih kapaciteta i ispunjavanje standarda zaštite životne sredine.

- Do juna 2020. ćemo završiti procenu tarifa električne energije da bismo potpuno obezbedili oporavak troškova, uključujući troškove povećanja oslanjanja na obnovljive izvore energije - stoji u pismu o namerama.

Izvor: Večernjje novosti

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

VREMENSKA PROGNOZA

PRATITE NAS

PRIJAVA

KURSNA LISTA

NEWSLETTER

Prijavite se za primanje vesti sa našeg sajta na Vaš e-mail

TV INFO PULS VRANJE

UL: Marička 20,17501 Vranje
EMAIL: tvinfopuls@gmail.com
TEL: 017/ 405-240