Srbija je na trećem mestu u Evropi po smrtnosti i broju obolelih od srčanih oboljenja, a svakih 15 minuta jedna osoba umre od posledica bolesti srca ili krvnih sudova,rekao je gostujući u jutarnjem programu TV Info Puls dr.Blagoje

Timčić,internista-kardiolog.

Broj poznatih faktora rizika za nastanak srčanih bolesti danas dostiže cifru od skoro 250, a neki od njih mogu biti povišene vrednosti krvnog pritiska, holesterola ili šećera, loše životne navike poput pušenja, konzumiranja alkohola, neadekvatne ishrane, nedovoljna fizička aktivnost i povećanje telesne težine, kao i psihološki, socijalni i profesionalni faktori koji karakterišu današnji "stil života", koji bi, koliko god je to moguće, trebalo prilagoditi očuvanju zdravlja kaže Timčić.

On je ukazao i na pojavu „naprasne smrti“ U preko 80 % bolesnika koji umiru iznenada uzrok je koronarna bolest srca. Slabost srčanog mišića, obolenje zalistaka, plućna embolija, poremećaj sastava krvi i antiaritmički lekovi su takođe razlog za pojavu iznenadne srčane smrti,kaze Timčić i dodaje da je preventiva veoma važna i da se lekaru treba javiti onda kada ne osećamo nikakve siptome.