Krajem marta počeo je sa radom Kontakt centar republičkih inspekcija koji pokriva rad 44 inspekcije na republičkom nivou.

Građani i privreda imali su priliku da preko sajta www.inspektor.gov.rs, kao i telefonom, prijave sve nepravilnosti koje su uočili tokom vanrednog stanja zbog pandemije KOVID -19  virusa i informišu se o svojim pravima i obavezama. U prvih 6 nedelja, dnevno je u proseku stizalo preko 70 različitih prijava. Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju u našoj zemlji podržava Evropska unija.

Da je telefon u Kontakt centru inspekcija zvonio – zvonio je. A da su prijave stizale – jesu. Neke od njih pogrešile su adresu:

"Hoću da prijavim Bele strane jer su mi dali pogrešan broj telefona".

"Prodali su mi 28 grama manje brašna"

Ovo su samo neke od prijava problema koje su građane mučile, ali nisu u nadležnosti republičke inspekcije. Nadležni kažu da su u prvih mesec i po dana rada Kontakt centra primili više od 3000 prijava.

Dragan Pušar, šef Tima za reformu inspekcija kaže da kako je odmicala situacija sa pandemijom tako se menjala struktura predstavki koje su stizale od građana i privrede. Prema njegovim rečima,u prvim danima najveći broj primedbi se odnosio na neuobičajeno visoke cene osnovnih životnih namirnica, čak i onih koje su bile zaštićene merama Vlade Republike Srbije kao i cena medicinske opreme, pre svega maski. Pušar dodaje da onda kada je tržište stabilizovano, veći broj pitanja bio je u vezi sa radom poput prava na neplaćeno odsustvo, koliko dana poslodavac može da pošalje radnika na plaćeno odsustvo i sva ostala pitanja koja se tiču zaštitne opreme, prevoza na posao i sa posla. Jedinstveni Kontakt centar republičkih inspekcija je jedinstveno upravno mesto za sve 44 inspekcije gde i građani i privreda mogu da izjave sumnju u eventualnu zakonitost ili usklađenost sa pojedinim obavezujućim propisima, bilo javnih entiteta, bilo privrede. Naši operateri i analitičari će predstavku obraditi i proslediti nadležnoj inspekciji. Ono što je kvalitet više jeste to što podnosilac predstavke, može da ostane anoniman, ali ukoliko se identifikuje, dobiće informaciju o sudbini njegove predstavke i biće obaveštavan elektronskim putem sve do ishoda inspekcijskog nadzora,navodi Pušar.U našem Kontakt centru trudimo se da građane jasno uputimo na nadležnosti ovih inspekcija. U svakom slučaju, kada je primimo mi je prosledimo na odgovarajući nivo lokalne inspekcije, u zavisnosti o kom se gradu ili opštini radi a stranku uputimo na nadležnost tog grada ili opštine,precizirao je Pušar. 

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zorana Kasalovića, najviše predstavki je imala tržišna inspekcija (oko 39%), a nešto manje od pola se odnosilo na nadležnost lokalnihinspekcija. Svi nadzori konstatovali su oko 12 posto nepravilnosti, što ukazuje na visok stepen odgovornosti i svesti i naših privrednika i građana, kaže Kasalović.

MDULS izradilo je akcioni plan zapošljavanja novih inspektora jer smo analizom uvideli nedostatak potrebnih inspektora. Akcionim planom predviđeno je da do 2021. godine bude primljeno 1272 inspektora. To je dobro prihvaćeno. U prvom kvartalu je primljeno 112 novih inspektora. Na taj način do 2021. želimo da popunimo naše inspekcije kao i da izmenimo starosnu strukturu.

Reforma inspekcijskih službi je donela i neke novine prema kojima one imaju i savetodavnu ulogu za privredu. Sve republičke inspekcije na internet sajtu www.inspektor.gov.rs objavljuju obavezne obrasce i kontrolne liste, kao što je propisano Zakonom o inspekcijskom nadzoru i postupke u okviru njihovih nadležnosti. Sada se sve redovne inspekcije na terenu sprovode u skladu sa tim objavljenim listama. Ovo je od velike važnosti za privrednike, jer im omogućava predvidivo poslovanje, pošto na pomenutom sajtu mogu da pronađu sve informacije o uslovima koje moraju da ispune kako bi poslovali u skladu sa propisima

Predsednik parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog Upravnog okruga Slađan Disić ističe da je reforma inspekcijskih službi veoma povoljno uticala na naše privrednike. Odnos privrednika i predstavnika inspekcijskih službi se znatno promenio. Prema Disićevim rečima,u ranijem periodu su privrednici od strane inspekcijskih službi tretirani bukvalno kao da su kriminalci. Danas je situacija potupno drugaćija. Reformom inspekcijskih službi došlo je do dijaloga i postizanja jednog partnerskog odnosa između privrednika i inspekcijskih sloužbi. Reforma je klasično konzervativno kažnjavanja privrednika pomerila u pre svega savetodavno delovanje,kaže Disić:

Sličnog mišljenja je i Branislav Popović,šef kancelarije Privredne komore u Vranju. Reforma inspekcijskih službi je bila neophodna i dobro je što je urađena. Vrlo je važno za privrednike da znaju da je delovanje inspekcijskih službi nakon reforme promenjeno i da oni sada najpre preventivno deluju,ističe Popvić. Reforma inspekcijskih službi je zapravo velika šansa privrednicima koji imaju mogućnost da u predviđenom roku otklone sve nepravelnosti,znajući da neće kao ranije da budu kažnjeni istog trenutka ili zatvoreni. Privreda i inspekcijeske službe treba da rade neprekidno i u kontinuitetu. Privrednici mogu na sajtu da se informišu sa svim donešenim propisima od strane inspekcijskih službi,što takođe znatno olakšava njihovo poislovanje,kaže Popović.

Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju podržava EU. Evropska unija, kroz Sektorsku budžetsku podršku, podržava i reformu inspekcijskog nadzora koja je deo ukupne reforme javne uprave u Srbiji. Ta podrška budžetu iznosila je 3 miliona evra. Reformom inspekcijskih službi smanjuje se administrativno opterećenje za građane i preduzeća i obezbeđuje predvidivost poslovanja i fer poslovno okruženje.

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

VREMENSKA PROGNOZA

PRATITE NAS

PRIJAVA

KURSNA LISTA

NEWSLETTER

Prijavite se za primanje vesti sa našeg sajta na Vaš e-mail

TV INFO PULS VRANJE

UL: Marička 20,17501 Vranje
EMAIL: tvinfopuls@gmail.com
TEL: 017/ 405-240