Poslednji rok za uplatu obaveza za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica je 15.avgust, saopšteno je iz  Odseka Lokalne poreske administracije  Gradske uprave Vranja.

"Redovnim i blagovremenim izmirenjem poreza obveznici izbegavaju gužve prilikom plaćanja, kao i obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

O svim spornim pitanjima i proveri stanja poreski obveznik se može lično informisati u Gradskoj upravi u Odseku lokalne poreske administacije, putem telefona (017/402-392, 402-397, 402-331) ili putem putem web aplikacije - Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije - navode iz LPA..

Korisnici koji su u prethodnom periodu već registrovani u LPA i imaju otvoreno korisničko ime i šifru mogu pristupiti navedenom portalu.

Novi korisnici nalog za pristup (korisničko ime i šifru) otvaraju u lokalnoj poreskojadministraciji.

Nalog za pristup važi za čitavu teritoriju Republike Srbije.

Nakon brze registracije poreski obveznici dobijaju uvid u kompletne podatke o zaduživanju na analitičkoj kartici po svim osnovama kojima se duže (u pdf formatu).

J.S.