Gradska uprava grada Vranja, Odsek lokalne poreske administracije, obaveštava sve poreske obveznike da je 15. avgust 2019. godine, rok za uplatu obaveza za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica.

Redovnim i blagovremenim izmirenjem poreza, obveznici izbegavaju gužve prilikom plaćanja, kao i obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata. O svim spornim pitanjima i proveri stanja, poreski obveznik se može lično informisati u Gradskoj upravi u Odseku lokalne poreske administacije, putem telefona: 017/402-392, 402-397, 402-331 ili putem putem web aplikacije - Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije https://lpa.gov.rs .

Korisnici koji su u prethodnom periodu već registrovani u LPA i imaju otvoreno korisničko ime i šifru mogu pristupiti navedenom portalu. Novi korisnici nalog za pristup (korisničko ime i šifru) otvaraju u lokalnoj poreskoj administraciji. Nalog za pristup važi za čitavu teritoriju Republike Srbije. Nakon brze registracije poreski obveznici dobijaju uvid u kompletne podatke o zaduživanju, na analitičkoj kartici po svim osnovama kojima se duže (u pdf formatu).

Izvor: Služba za odnose sa javnošću Grada Vranja