Grad Vranje nalazi se među 12 lokalnih samouprava koje su ušle u drugi krug selekcije za realizaciju projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji uz stručnu i administrativnu podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture realizuje Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, za period od 2016. do 2025. godine i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju „GIZ“.

Tim povodom u maloj sali Skupštine grada održan je sastanak predstavnika GIZ-a sa svim relevantnim akterima i donosiocima odluka na lokalu, uz učešće gradonačelnika Vranja dr Slobodana Milenkovića i gradskog većnika Dejana Ivanovića.

Kako je istakao gradonačelnik Milenković tom prilikom gradsko rukovodstvo uložilo je velike napore na definisanju plana konkretnih mera i realizaciji ciljeva, kako bi  doprineli lakšem i efikasnijem ostvarivanju prava, i smanjenju siromaštva kod romske populacije.

„Osim postojanja Kancelarije za zaštitu ličnih i kolektivnih prava romske nacionalne manjine, nastojanja gradskog rukovodstva usmerena su na primeni održive politike i dugoročnog rešavanja problema, što je rezultovalo usvajanjem Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja“, rekao je Milenković i naglasio da je aktivna uloga lokalne vlasti u cilju osnaživanja romskog stanovništva, u bliskoj korelaciji sa nacionalnim i međunarodnim zakonodavnim okvirima.

Predstavnik GIZ-a  Robert Bu,  rekao je tom prilikom da „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ predstavlja nov i relativno mlad projekat Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i prvi koji za ciljnu grupu ima romsku nacionalnu zajednicu i druge marginalizovane grupe. Projekat će biti sproveden u pet lokalne samouprave sa ukupnim fondom od 10 miliona evra i trajanjem do 2022. godine.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

VREMENSKA PROGNOZA

PRATITE NAS

PRIJAVA

KURSNA LISTA

NEWSLETTER

Prijavite se za primanje vesti sa našeg sajta na Vaš e-mail

TV INFO PULS VRANJE

UL: Marička 20,17501 Vranje
EMAIL: tvinfopuls@gmail.com
TEL: 017/ 405-240